Site menu:

Destekleyenler

English | Türkçe
SUNUŞ

Prof. Kemal Ahmet Arû, UNESCO 36. Genel Konferansı'nın sonunda oybirliği ile alınan kararla, 2012 yılında 100. doğum yıldönümünde uluslararası düzeyde anılmak üzere seçildi. Kararda, "Kemal Ahmet Arû'nun bütün dünya mimarları ve şehircileri için bir referans olduğu" vurgulandı.http://www.unesco.org

Prof. Kemal Ahmet Aru’nun 1940-1982 yılları arasında 42 yıl kesintisiz görev yaptığı İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanlığı da, onur duyduğu bu anma ve kutlamaya İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi ile birlikte ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlediği çeşitli etkinliklerle katılma kararı aldı.

Devamı için tıklatınız...
Doğumunun 100. yıldönümünde hazırlanan Sunumu izlemek için tıklayınız
Prof. Kemal Ahmet Aru Anısına KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM SEMPOZYUMU

İTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, İTÜ Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü ve İTÜ Çevre ve Şehircilik UYG-AR Merkezi tarafından UNESCO Desteğinde 2012 yılında Prof. Kemal Ahmet Aru’yu 100. Doğum Yılında anma etkinlikleri kapsamında 18-19 Aralık 2012 tarihlerinde İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binasında düzenlenecek olan “Prof. Kemal Ahmet Aru Anısına KENTSEL PLANLAMA VE TASARIM SEMPOZYUMU”na ilişkin program ekte bilginize sunulmaktadır.

Sunuşlar Türkçe veya İngilizce olacak, simultane tercüme yapılacaktır. Katkılarınız ve katılımınız için önceden teşekkür ederiz.

Saygılarımızla
Prof. Dr. Nuran ZEREN GÜLERSOY
KAARU 100. Doğum Yılında Anma Etkinlikleri Koordinatörü.

Program için tıklayınız.

Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar Sempozyumu

Prof. Kemal Ahmet Aru'nun doğumunun 100. yılını kutlama ve anma etkinlikleri kapsamında, ITÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Disiplinlerarası Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı tarafından düzenlenen Kentsel Tasarıma Genç Bakışlar Sempozyumu 16 Kasım 2012 Cuma günü, Taşkışla Prof. Kemal Ahmet Aru Toplantı Salonu'nda (127) gerçekleşecektir.

Sempozyumun amacı, Kentsel Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda tezini tamamlamış genç araştırmacıları çalışmalarını sunmak, araştırma sonuçlarını paylaşmak, tartışmak, meslektaşlarından geri bildirim almak ve kentsel tasarım alanındaki diğer araştırmacılarla etkin bir iletişim ağı geliştirmek için bir araya getirmektir. Toplantıya katılım, tüm ilgilenenlere açıktır.
Program için tıklayınız.

Uluslararası Ögrenci Yarışması Sonuçları
ŞEHİRCİLİK VE MİMARLIK ALANINDA
KEMAL AHMET ARU


Makale formatında;
1. Ödül: ---
2. Ödül: 58321 rumuzlu çalışmayla katılan Ayşe Nur Gurbetoğlu ve Beril Sevin (YTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)
3. Ödül: 77835 rumuzlu çalışmayla katılan Çisem Çildir ve İbrahim Eren (İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü),

Poster formatında;
1. Ödül: ---
2. Ödül: 16342 rumuzlu çalışmayla katılan Nur Balkanlı (İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması & İç Mimarlık ÇAP Öğrencisi)
3. Ödül: 00000 rumuzlu çalışmayla katılan Yağmur Hürremoğlu, Zeliha Özel ve Hüma Şahin (İTÜ Şehir ve Bölge Planlaması Bölümü)
Profesör Kemal Ahmet Aru’ yu 100. Doğum Yılında Uluslararası Düzeyde Anıyoruz

Prof.Dr. Orhan HACIHASANOĞLU
(Dekan/ İTÜ Mimarlık Fakültesi)

Birleşmiş Milletler (BM) Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 25 Ekim-10 Kasım 2011 tarihleri arasında Paris’te gerçekleştirilen 36. Genel Konferansı’nda 2012 yılında Şair ve Filozof Yusuf Nabi (1641-1712) ile Bestekar Buhurizade Mustafa Itrî’nin (1640-1712) ölümlerinin 300. yılı, Mimar ve Şehir Plancısı Profesör Kemal Ahmet Aru’nun (1912-2005) doğumunun 100. yılını Uluslararası düzeyde anma etkinliklerinin yapılması ve bir eserinin desteklenmesi kararı almıştır.

Yazının devamı için tıklayınız...
Sevgili Hocamız Sayın Prof. Kemâl Ahmet Arû’ya

Prof. Hande SUHER
Yüksek Mühendis Mimar, İ.T.Ü.

Öğrenci olduğum dönemde İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi Mimarlık Öğretim Programı için Şehircilik Kürsüsü, sadec üç kişiydi: Kürsü Başkanı Prof. G. Oelsner Ankara’da Bakanlıkta Danışmanlık görevini yapıyor ve haftada iki gün gelerek Şehircilik dersi veriyordu. Hocamız Doçent Kemâl Ahmet Arû tarihte henüz Doçentti. Asistanımız, ağabeyimiz Gündüz Özdeş’di.

Yazının devamı için tıklayınız...
Kemal Ahmet Arû’yu Anarken

Doğan HASOL
Dr. Y.Müh.(Mimar)

Kemal Ahmet Bey 1932’de, (ben doğmadan beş yıl önce) Galatasaray Lisesi’ni bitirmiş; 1937’de de Güzel Sanatlar Akademisi’ni. Yaşamının önceki ve sonraki bölümleri yaşamöyküsünde bulunabilir. Ben pek kolay rastlanamayacak bazı anılara değinmek istiyorum.

Yazının devamı için tıklayınız...