Site menu:

Destekleyenler

English | Türkçe
Uluslararası Öğrenci Yarışması

ŞEHİRCİLİK VE MİMARLIK ALANINDA
KEMAL AHMET ARU

Gerekçe

Bu yarışmanın amacı, 100. Doğum yılında meslek yaşamındaki uygulamaları ile Kemal Ahmet ARU’yu en iyi anlayan, bu güne taşıyan ve ifade eden, düşünsel ya da görsel anlatımı sunan genç kuşak temsilcilerini seçmektir.

Bu yarışmada Kemal Ahmet ARU’yu genç kuşaklarla buluşturmak; şehircilik ve mimarlık alanındaki fikirlerini, uygulamalarını genç kuşaklara tanıtmak ve yaklaşımlarını günün bakış açısıyla ve değerleriyle geleceğe taşımak amaçlanmaktadır.

Yarışmaya katılacak öğrencilerin Kemal Ahmet ARU’yu şehir planlama, mimarlık uygulamaları ve çalışmalarıyla anmak üzere aşağıda belirlenmiş konulardan hareketle görsel, yazılı ve diğer anlatım tekniklerinden faydalanarak katılmaları beklenmektedir:

  1. Aru’nun uygulamalarını tarihsel süreç içinde irdelemek,
  2. Günümüz yaklaşımlarıyla ilişkilendirerek değerlendirmek,
  3. Mimarlık ve şehircilik alanındaki düşüncelerini ve yaklaşımlarını tartışmak.

Katılım Koşulları

Yarışmaya, uluslararası düzeyde Mimarlık ve Şehir Planlama meslek alanlarında eğitim veren ve YÖK tarafından tanınan üniversitelerin lisans ve lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarına devam eden öğrenciler bireysel veya grup halinde ekip oluşturarak katılabilirler. Yarışma teslimi sırasında katılımcıların onaylı öğrenci belgelerini teslim etmeleri gerekmektedir. Katılımcı öğreciler 30 yaşın altında olmalıdırlar ve bireysel ya da grup olarak katılan yarışmacılar yalnızca bir eser sunabilirler. Yarışmaya katılım ücretsizdir.

Sunulacak eserin dili Türkçe ya da İngilizce olarak yapılabilir.

Katılım talebinizin kaydedilmesi için aşağıdaki formu eksiksiz doldurup .doc veya .pdf formatında ekurkcuoglu@itu.edu.tr adresine elektronik posta şeklinde iletmeniz gerekmektedir.

Önkayıt Formu.docx


Katılım İçin İstenen Belgeler

Yarışma teslimi iki ayrı formatta gerçekleştirilebilir. Yarışmacılar yukarıda belirtilen konulardaki çalışmalarını makale veya poster formatından birini seçerek hazırlayabilirler.

a. 3000 – 5000 kelime arasında makale formatı: Bu formatta yarışmaya katılacak öğrenciler belgelerini .doc formatında hazırlamalıdır. Makale metni Arial 11 pt. büyüklüğünde çift satır aralığında yazılmış olmalıdır (Kaynakça sözcük sayımına dahil değildir). Metin şekil, grafik ve tablo kullanılabilir. Kullanılan her türlü görüntü, resim ve fotoğraf 300 dpi çözünürlükte olup, .jpeg, .tiff veya .eps formatında olmalı ve dijital ortamda ayrıca teslim edilmelidir.

Yarışmacılar belge üzerinde (makalenin her sayfasının sağ üst köşesinde) 5 haneli rakam ve/veya harften oluşan rumuzlarını belirtmelidirler. Belge üzerinde isim belirten herhangi bir ifadenin bulunmaması gerekmektedir.

b. A1 büyüklüğünde poster formatı: (renkli veya siyah beyaz) Bu formatta yarışmaya katılacak öğrenciler posterlerini .jpeg, .tiff veya .eps formatında hazırlamalıdır. Yarışmacılar posterin sağ üst köşesinde 5 haneli rakam ve/veya harften oluşan rumuzlarını belirtmelidirler. Poster üzerinde isim belirten herhangi bir ifadenin bulunmaması gerekmektedir.

Poster kategorisinde katılan yarışmacıların çalışmalarını metin olarak açıklayan 500 – 800 kelime aralığında bir özet de sunmaları gerekmektedir. Özet metni Arial 11 pt. büyüklüğünde çift satır aralığında yazılmış olmalıdır. Yarışmacılar özet metin üzerinde (metnin her sayfasının sağ üst köşesinde) rumuzlarını belirtmelidirler.

Teslim Koşulları

Yarışma teslimi, her iki format için de geçerli olmak üzere, metin belgelerinden 5 adet çıktı ve CD içinde dijital kopyası; poster sunumu için 1 adet A1 büyüklüğünde poster çıktısı, 3 adet A3 boyutunda çıktı ile CD ortamında dijital kopyaları (.doc formatında metin belgesi, posterin .jpeg, .tiff veya .eps formatında dijital belgesi ve metin içerisinde kullanılan her türlü görüntü, resim ve fotoğrafın 300 dpi çözünürlükte .jpeg, .tiff veya .eps formatındaki dosyalarını içerecek şekilde) ve katılımcının (veya katılımcıların) kimlik ve iletişim bilgilerini (adres, telefon, cep telefonu, ve elektronik posta adresi) ve 5 haneli rakam ve/veya harften oluşan yarışma rumuzunu içeren kapalı zarf ile yapılacaktır. Eksik yapılan teslimler geçersiz sayılacaktır.

Katılımcılar yarışma belgelerini A4 kapalı zarf içinde veya gereken boyutlarda ambalajlı olarak, tarihinde “İTÜ Çevre ve Şehircilik Uygulama Araştırma Merkezi, İTÜ Mimarlık Fakültesi Taşkışla Binası Oda No:114 34437 Taksim İstanbul” adresine yarışma raportörlüğüne elden veya posta yoluyla teslim edeceklerdir. Posta ile gönderilecek yarışma belgelerinin 12 Ekim 2012 günü mesai saati içerisinde teslim adresine ulaşması gerekmektedir.

Yarışma için Önemli Tarihler

Yarışmanın ilan edilmesi: 10 Mayıs 2012
Yarışmaya Katılım İsteğininin Web’den yapılması 15 Ağustos 2012
Yarışmaya dair soruların iletilmesi 30 Temmuz 2012
Soruların cevaplanması: 15 Ağustos 2012
Yarışma tesliminin yapılması: 12 Ekim 2012
Yarışma sonuçlarının ilan edilmesi: 15 Kasım 2012
Ödül Töreni (Kemal Ahmet Aru’yu Anma Töreni): 18-19 Aralık 2012

Ödüller

  1. Ödül: 6000 TL
  2. Ödül: 4000 TL
  3. Ödül: 2000 TL
(Destekleyen kurumların özel ödülleri ileri tarihte açıklanacaktır).

Danışman ve Jüri Üyeleri

Danışman Üyeler

Jüri Üyeleri

Raportör / İletişim

Araş. Gör. Eren Kürkçüoğlu

ekurkcuoglu@itu.edu.tr